PFAS i kosmetika bidrar till utsläpp av farliga ämnen visar ny studie

Evighetskemikalierna PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer. PFAS i dessa produkter bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet har gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

PFAS är en grupp organiska ämnen som brukar benämnas evighetskemikalier eftersom de är mycket svårnedbrytbara i miljön. Vissa PFAS-ämnen har också visat sig vara skadliga för hälsan. I den nya studien har man undersökt förhållandena inom EU genom att studera uppgifter i tre databaser samt göra kemiska analyser. Resultatet visar att PFAS används brett, i allt från smink till ansiktskrämer och hårvårdsprodukter. Smink är den kategori som oftast innehåller PFAS. Undersökningen visade att 3,7 procent av de produkterna innehåller PFAS.

- Även om det är en liten andel av kosmetikaprodukterna som innehåller PFAS så är användningen ändå problematisk för att det bidrar till utsläppen av PFAS till miljön och där vill vi ha så lite av de här ämnena som möjligt, säger Jenny Ivarsson som är strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

- Vi vet också att de kosmetiska produkter som innehåller PFAS kan ersättas eftersom det finns PFAS-fria alternativ för alla de olika produkterna.

De produkter med PFAS som upptäcktes genom studien är inte farliga för den enskilde konsumenten. Jenny Ivarsson tycker ändå att konsumenter och inköpare ska överväga att använda sig av alternativa varor innan de väljer produkter med PFAS.

- Genom att välja bort de här produkterna kan man som konsument eller inköpare göra en bra insats för miljön, säger hon. Som inköpare kan du kräva PFAS-fria alternativ av dina leverantörer. Som konsument kan du titta på innehållsförteckningen. Trots att PFAS-ämnena har komplicerade namn kan du notera vissa ord. Om det till exempel står ”PTFE” eller ämnen som innehåller orden ”polytef”, "perfluoro” eller "polyfluoro" innehåller produkten PFAS och bör undvikas.

Kemikalieinspektionens mål är att EU ska införa ett generellt EU-förbud av all användning av PFAS som inte är samhällsnödvändig och rapporten är en del av det arbetet. I augusti beslutade EU att förbjuda 200 särskilt farliga PFAS-ämnen efter ett förslag från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA. Några av de PFAS i kosmetikaprodukter som den aktuella undersökningen hittade tillhör de 200 eller andra kommande förbud, men majoriteten omfattas inte.

Läs studien här.

Läs mer om PFAS här.

Regeringsuppdraget Giftfritt från början har som mål att skapa en giftfri cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början och PFAS-förbudet är en del av myndighetens arbete med det uppdraget.