Skärpta villkor för att använda växtskyddsmedlet Confidor i växthus

Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid som inte får läcka ut i miljön.

– Beslutet innebär att vi stärker skyddet för miljön och säkerställer att vi följer EU:s bestämmelser om imidakloprid. Syftet med EU:s hårda villkor för imidikloprid är att skydda bin och andra pollinerande insekter, säger Christina Forsberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

I våras kom en rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som visade att imidakloprid, som tillhör ämnesgruppen neonikotinoider, kan läcka ut från växthus. Mot bakgrund av rapporten bedömde Kemikalieinspektionen att det fanns anledning att se över godkännandet för växtskyddsmedlet Confidor.

I dag är Confidor det enda godkända växtskyddsmedlet med imidakloprid i Sverige. Produkten får enbart användas i växthus mot insektsangrepp i odlingar av tomater, gurkor och paprikor. Hittills har växthusen inte behövt uppfylla definitionen EU:s definition av fasta växthus, men detta ändrar nu Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens beslut innebär att Confidor inte längre får säljas med de tidigare användningsvillkoren. Confidor får dock fortsatt användas, lagras och bortskaffas med de tidigare villkoren under en utfasningsperiod på tre månader.

– Det nya villkoret för Confidor innebär att det ställs hårdare krav än tidigare på att växthusen är konstruerade så att inte imidakloprid kan läcka ut. Vi förstår att villkoret kan innebära svårigheter för odlare, men EU:s beslut om imidakloprid är tydligt när det gäller att användningen inte får leda till några utsläpp till miljön, säger Christina Forsberg.

Ta del av beslut och rapport

Läs rapporten från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-2018 Länk till annan webbplats.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om ändring av produktgodkännandet för Confidor WG 70 (PDF 183 kB) , 182.6 kB.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om om återkallande och anstånd för utfasning av växtskyddsmedlet Confidor WG 70 (PDF 141 kB) , 140.5 kB.

Läs användningsvillkoren för Confidor WG 70 (PDF 148 kB) , 148 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Christina Forsberg, enhetschef, 08-519 41 141

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se