Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.

För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen har ansvariga myndigheter beslutat om en viss klassificering och märkning som måste följas i hela EU. Denna klassificering och märkning är bindande.

Bilagan uppdateras regelbundet genom så kallade tekniska anpassningar, ATP:er. Den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP13, har nu antagits av EU-kommissionen.

ATP13 innebär att ytterligare 16 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Som exempel får ämnet methylisotiazolinone (MIT) nu en bindande klassificering som allergiframkallande på huden i kategori 1A, med en särskild koncentrationsgräns för klassificering av blandningar från 0,0015 % (15 ppm).

Dessutom uppdateras den bindande klassificeringen och märkningen för 18 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilagan. Det gäller bland annat ämnet CMIT:MIT (3:1), även känt under handelsnamnet Kathon, som får en skärpt klassificering bland annat som allergiframkallande på huden i kategori 1A. Den sedan tidigare gällande särskilda koncentrationsgränsen på 0,0015 % (15 ppm) för klassificering som allergiframkallande kvarstår.

Både CMIT:MIT och MIT används ofta som konserveringsmedel, bland annat i färger och rengöringsmedel. Sådana produkter räknas som biocidbehandlade varor. Den skärpta klassificeringen kan få konsekvenser framför allt för biocidbehandlade varor, men även för biocidprodukter. Det på grund av att biocidlagstiftningen ställer särskilda krav på konsumentprodukter som innehåller dessa ämnen.

ATP13 genomför dessutom vissa redaktionella ändringar av tabellen i bilaga VI till följd av rättelse av ATP10.

Övergångsperiod till 1 maj 2020

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen och möjlighet att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. En övergångsperiod behövs också för att leverantörerna ska få tid att anpassa sig till krav i andra regelverk, som exempelvis reglerna för biocidprodukter.

De delar av ATP13 som berör klassificering och märkning av ämnen blir bindande från och med den 1 maj 2020, men får tillämpas redan nu.

Här hittar du ändringen:

ATP13 – Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2018/1480 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om CLP-förordningen