EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté i dag röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater – så kallade mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

De ftalater som omfattas betecknas vanligen med förkortningarna DEHP, BBP, DBP och DIBP. Förslaget från EU-kommissionen innebär att mjukgjorda delar i varor inte får innehålla dessa ftalater om halten överskrider ett gränsvärde på 0,1 viktprocent. Gränsvärdet gäller både som enskilt ämne och summan av alla fyra ftalaterna.

Ftalaterna används som mjukgörare i plast. Det är mest vanligt att PVC-plast behöver mjukgöras för att uppnå önskvärd funktion. Det vanligaste ämnet i den här gruppen är ftalaten DEHP, som kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.

Det finns redan en Reach-begränsning för tre av ftalaterna i leksaker och barnavårdsprodukter. Den begränsningen utökas till att också omfatta ftalaten DIBP.

Den nya delen av begränsningen gäller mjukgjorda delar i varor med några få undantag. Undantagen gäller industriell användning eller inom jordbruk om det sker utomhus och utan långvarig kontakt med hud eller slemhinnor. Ett annat undantag gäller för mätinstrument. För att undvika dubbelreglering undantas också sådana användningar som redan finns i Reach eller annan lagstiftning. Vissa delar till bilar och flygplan ges längre tid för anpassning till de nya reglerna och kommer att börja gälla 2023.

För mer information, kontakta gärna:

Anne Marie Vass, 08-519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se