Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

EU inför krav på information om nanomaterial i Reach-lagstiftningen

EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att införa informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen Reach. Nio bilagor i Reach-förordningen kommer att ändras.

EU-kommissionen har fått stöd för sitt förslag om att revidera de nio bilagorna i Reach-förordningen för att införa specifika bestämmelser om nanomaterial. Alla medlemsländer, inklusive Sverige, stödde EU-kommissionens förslag vid omröstningen som hölls i slutet av förra veckan i EU:s Reach-kommitté.

Det förslag som nu röstats igenom innebär att bilagorna ska anpassas till nanomaterial och innehåller även en definition av nanomaterial. Förslaget omfattar alla avsiktligt tillverkade nanomaterial oavsett när de kommit ut på marknaden. Information om nanomaterialets förmåga att tas upp i kroppen och ekotoxikologiska egenskaper kommer att krävas.

Förslaget till ändringsförordning med de reviderade bilagorna kommer nu att granskas av Europaparlamentet och rådet innan det kan antas av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Skälet till att införa särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial i kemikalielagstiftningen är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med nanomaterial. EU-kommissionen anser att riskhantering av nanomaterial bäst hanteras under Reach-förordningen. EU-kommissionen konstaterade redan 2012 att den information om nanomaterial som i dag lämnas vid registreringar av ämnen enligt Reach-förordningen inte är tillräcklig. EU-kommissionens föreslår ändringar i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII.

– Det är positivt att förhandlingen om att få in informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen Reach nu är klar. Det innebär att vi får ökad tydlighet i kraven vid registrering av nanomaterial, säger Gregory Moore, utredare på Kemikalieinspektionen.

Fakta om nanomaterial

Nanomaterial är ytterst små material som är i storleksordningen 1–100 nanometer. Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja deras speciella egenskaper. Det kan till exempel vara elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper. Nanomaterial används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter.

Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. De speciella egenskaper som ett nanomaterial har kan innebära ökade risker för människor och miljö. Nanomaterial kan tas upp, spridas och verka i kroppen och i miljön på annat sätt än ämnena i sin normala storlek.

Läs mer om säker användning och hantering av nanomaterial hos SweNanoSafe - den nationella plattformen för nanosäkerhet Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Gregory Moore, utredare, 08-519 41 384

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se