Nytt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor

Fot på en golfspelare på en golfbana

Hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor är ett område där kommunerna efterfrågar mer vägledning för tillsynen. Under hösten 2018 genomför därför Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor. Huvudansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Det nationella tillsynsprojektet kommer bland annat att bidra till kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut. Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet. Integrerat växtskydd kommer att vara en viktig del av projektet.

Syftet är att:

  • Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn
  • Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel
  • Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

Uppdatering den 14 juni 2019: Resultat av projektet

En utvärdering visar att projektet har lett till enhetlig och ökad kunskap om hållbar användning av växtskyddsmedel på golfbanor. Resultaten visar att kunskaperna om användning av växtskyddsmedel generellt sett är goda hos de golfbanor som ingick i projektet. Samtidigt visade sig golfbanorna ha svårare att uppfylla vissa regler om användning av växtskyddsmedel, däribland kravet att använda växtskyddsmedel ska vara godkända.

Läs mer om projektet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information till golfbanor med anledning av resultaten från tillsynen Länk till annan webbplats.

Läs rapporten: Nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Markus Klar, inspektör, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 158

Ingela Svensson, Jordbruksverket, 036-15 57 73

Marie-Louise Nilsson, Naturvårdsverket, 010-698 11 75

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se