Förlängning av undantag för COD-analys

Kemikalieinspektionen kommer att föreslå en förlängning av undantaget för användning av kvicksilver för COD-analys, en metod som används för att mäta hur mycket organiskt material som finns i avloppsvatten och slam. Förslaget kommer att skickas ut på remiss inom kort.

COD (Chemical Oxygen Demand) är en analysmetod som används för att mäta hur mycket organiskt material som finns i avloppsvatten och slam. Det är lagkrav på att en sådan mätning ska göras vid rening av avloppsvatten och det finns idag inget fullt fungerande alternativ till COD-analys. Kemikalieinspektionen kommer därför att föreslå att undantaget för kvicksilveranvändning för COD-analys förlängs. Förslaget kommer att skickas ut på remiss inom kort.

Sverige har ett generellt förbud mot kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver sedan 2009. Kemikalieinspektionen kan utfärda tidsbegränsade undantag från förbudet. Det nu gällande undantaget för COD-analys löper ut vid årsskiftet. Undantagen förlängs normalt med två år i taget efter utredning av alternativ.

Läs mer om undantag från kvicksilverförbudet i bilaga 4 i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Sveriges generella förbud mot kvicksilver.

Läs mer om Avloppsdirektivet, rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Forsberg, jurist, 08-519 41 325

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se