Nya EU-regler för information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har antagit nya regler för vilka uppgifter om kemiska blandningar som företagen måste lämna till Giftinformationscentralen. De ändrade kraven införs stegvis de närmaste åren. Informationen behövs för att Giftinformationscentralen ska kunna ge rätt information vid förgiftningar och andra olyckor.

Alla som importerar eller tillverkar kemiska blandningar är skyldiga att lämna uppgifter om blandningarna till Giftinformationscentralen. EU-kommissionen inför nu ändrade regler för vilka uppgifter som ska lämnas och på vilket sätt det ska göras. Reglerna gäller inom hela EU och i de tre andra EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.

De ändrade kraven finns i en ny bilaga till EU:s CLP-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Den nya bilagan (bilaga VIII) innebär att reglerna för vilken information som ska lämnas och i vilket format blir likadana inom hela EES-området. Reglerna gäller för blandningar som innebär hälsofara eller fysikalisk fara, till exempel att blandningarna är brandfarliga. Giftinformationscentralen behöver informationen för att kunna informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar eller andra olyckor.

De nya reglerna kommer att tillämpas stegvis beroende på hur produkterna används. För blandningar som är till för att användas av konsumenter gäller kraven från och med den 1 januari 2020. För blandningar avsedda för yrkesmässig eller industriell användning gäller kraven från och med den 1 januari 2021, respektive den 1 januari 2024. Det finns i vissa fall möjlighet för dem som redan lämnat uppgifter om sina farliga blandningar enligt ett äldre format att avvakta med att uppdatera informationen till 2025.

I Sverige är Giftinformationscentralen utsett organ att ta emot uppgifterna. Informationen ska vara på svenska eller engelska. Idag ska uppgifterna lämnas direkt till Giftinformationscentralen, men när det blir krav på att tillämpa bilaga VIII ska företagen lämna in uppgifterna via den centrala portal som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa kommer att tillhandahålla. Exempel på uppgifter om blandningarna som ska lämnas är identifiering av blandningen, information om vem som lämnar uppgifterna, klassificering och märkning av blandningen samt information om vilka kemiska ämnen som ingår.

Mer information om uppgifter till Giftinformationscentralen och de ändrade reglerna

Giftinformationscentralens information om format för uppgifter om kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Mer information om anmälan till giftinformationscentraler hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Läs mer i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2017/542, bilaga VIII Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Susanna Norrthon Risberg, rådgivare, 08-519 41 148

Johanna Löfbom, utredare, 08-519 41 371

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se