Sju myndighetschefer bildar ny samordningsgrupp mot kemikaliehot

Regeringen har beslutat att inrätta en samordningsgrupp med sju myndighetschefer för att tidigt kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot. Kemikalieinspektionens generaldirektör blir ordförande för den nya gruppen.

– Beslutet om en ny samordningsgrupp innebär ökade möjligheter att upptäcka och avvärja allvarliga kemikalierisker. Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för det arbetet, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Regeringsbeslutet bygger på ett förslag från Kemikalieinspektionen till regeringen i oktober 2016. Syftet med den nya samordningsgruppen är utökad samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter, akademi och andra aktörer så att samhället tidigare kan upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikaliehot. Syftet är, enligt beslutet från regeringen, också att säkerställa att det finns en struktur för snabb och systematisk överföring av information och samarbete kring åtgärder mellan ansvariga myndigheter och andra aktörer vid upptäckten av ett allvarligt kemikaliehot.

Cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Havs- och vattenmyndigheten ska ingå i den nya samordningsgruppen. Kemikalieinspektionens generaldirektör blir sammankallande och ordförande för gruppen.

Den nya samordningsgruppen ska få stöd av i sitt arbete av Toxikologiska rådet. Kemikalieinspektionen har föreslagit mindre ändringar i sin instruktion för att tydliggöra Toxikologiska rådets nya roll. Regeringen skriver i sitt beslut att Kemikalieinspektionens instruktion kommer att ändras med detta syfte.

För mer information, kontakta gärna:

Lina Wendt Rasch, forskningssamordnare, 08-519 41 286

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se