Förlängning av godkännandeperioden för glyfosat

Den 29 juni fattade Europeiska kommissionen beslut om att förlänga godkännandeperioden för att få använda det verksamma ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Beslutet trädde i kraft den 30 juni.

Beslutet innebär att ämnets godkännande förlängs med 6 månader räknat från den dag då kommissionen tar emot yttrande från Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning, dock längst till den 31 december 2017.

Läs beslutet från EU-kommissionen här. Länk till annan webbplats.

Denna förlängning påverkar i dagsläget inte de produkter som innehåller glyfosat och som idag finns godkända på den svenska marknaden, eftersom deras godkännande gäller till och med 30 juni 2017.

Läs mer om glyfosat här.