Stopp för giftigt ämne i kläder

EU kommer att införa omfattande begränsningar av ett giftigt ämne, nonylfenoletoxilat, i kläder och andra textilier. Orsaken är att kemikalien bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. Förslaget om att skärpa reglerna har kommit från Sverige.

– Att EU-länderna sagt ja till vårt förslag är ett steg på vägen mot en giftfri vardag. Beslutet bidrar till en bättre miljö både inom och utanför EU, säger Lisa Anfält, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Nonylfenoletoxilat kan användas när textilier tillverkas. Det är redan starkt begränsat vid textilproduktion i EU, men förekommer i många importerade textiler. Kemikalieinspektionen undersökte för två år sedan innehållet i 110 hudnära klädesplagg och hittade nonylfenoletoxilat i 48 av plaggen.

När textilierna tvättas följer nonylfenoletoxilat med tvättvattnet till reningsverken och ut i miljön. Där bryts det ner till det hormonstörande ämnet nonylfenol, som är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. På grund av miljöriskerna har Sverige föreslagit begränsningar av nonylfenoletoxilat i textilier som säljs inom EU, och nu har alltså EU:s Reach-kommitté röstat ja till omfattande begränsningsregler, som är baserade på det svenska förslaget.

Kemikalieinspektionen har under flera år arbetat för att den nu beslutade begränsningen ska införas i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Arbetet är en del av den handlingsplan för en giftfri vardag som Kemikalieinspektionen bedriver och utvecklar på uppdrag av regeringen. Kemikalieinspektionen har även ett särskilt uppdrag från regeringen om att ta fram förslag för att minska riskerna med kemikalier i textilier.

– Det används stora mängder kemikalier vid tillverkningen av bland annat kläder, men bara ett fåtal ämnen är begränsade i lagstiftningen. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att utveckla reglerna och på andra sätt minska riskerna med kemikalier i textilier, säger Lisa Anfält.

De nya begränsningarna för nonylfenoletoxilat i textilier gäller koncentrationer på 0,01 procent eller mer. Företagen som importerar och säljer kläder och andra textilier i EU har nu fem år på sig att se till att de nya reglerna följs. EU-reglerna kommer inte att gälla second hand-kläder eller återvunna kläder eftersom det giftiga ämnet där redan anses ha tvättats bort.

Läs mer

Kemikalier i textilier