Sidans namn:

Kombinera urval

Kombinera urval (OCH, ELLER)

I en avancerad sökning kan du kombinera två eller flera sökparametrar från olika rullgardinsmenyer med funktionerna OCH samt ELLER. Inom rullgardinsmenyerna för sökparametrarna Kriterier, Material, Ämnesgrupper, Produkttyper och Referens kan du även kombinera markerade val med funktionerna OCH eller ELLER. För OCH gäller villkoret att ämnen ska uppfylla samtliga markerade sökparametrar vilket ger en snävare sökning. För ELLER gäller villkoret att ett eller flera av de valda sökparametrarna ska vara uppfyllda vilket resulterar i en bredare sökning.


Söktips! Om du exempelvis vill ta reda på vilka ftalater som är hormonstörande och som finns upptagna på Kandidatförteckningen i Reach och så kan du använda "Kombinera urval" funktionen. Du väljer Ftalater under Ämnesgrupp, Hormonstörande under Kriterier och Kandidatförteckningen under Referens och klickar sedan i OCH under ”Kombinera urval” och gör en sökning.

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.