Sidans namn:

Utfasningsämne: ozonnedbrytande

Detta är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper. Enligt miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt Länk till annan webbplats. ”ska ozonskiktet utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.” Användningen av flertalet av ozonstörande ämnen är förbjudna i Sverige. Sedan 1987 finns ett internationellt avtal som kallas Montrealprotokollet som förbjuder eller begränsar användningen av ozonnedbrytande ämnen.

gå till substituera

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.