Sidans namn:

Ändringslogg

Uppdateringar i PRIO

Här visas de ämnen som har lagts till, tagits bort eller fått ändrad prioriteringsnivå i PRIO-databasen.

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.