PM 4/09: Högfluorerade ämnen i kläder, skor och kemiska produkter – ett tillsynsprojekt

Kemikalieinspektionen genomförde under hösten 2007 och våren 2008 ett tillsynsprojekt med fokus på ämnen för vatten- och smutsavvisande funktion.

Last published 6 September 2020