PM 2/09: Nanomaterial – aktiviteter för att identifiera och uppskatta risker

Enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2008 har Kemikalieinspektionen bevakat utvecklingen inom området nanoteknik samt deltagit i utvecklingen av nya testmetoder för att bedöma risker för hälsa och miljö.

Last published 6 September 2020