The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

PM 1/09: Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 - analys och prognos

I denna rapport redovisas den analys som gjorts på Kemikalieinspektionen av hur nanomaterial används i produkter som marknadsförts i Sverige under de senaste åren. En prognos för den fortsatta användningen ingår också.

Last published 6 September 2020