PM 1/09: Användningen av nanomaterial i Sverige 2008 - analys och prognos

I denna rapport redovisas den analys som gjorts på Kemikalieinspektionen av hur nanomaterial används i produkter som marknadsförts i Sverige under de senaste åren. En prognos för den fortsatta användningen ingår också.

Last published 6 September 2020