The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Tillsyn 4/15: Tillsyns- och marknads­kontrollplan 2015

Tillsynsplanen ger en överblick av det operativa tillsynsbehovet och fungerar som strategiskt styrdokument som anger hur tillsynsaktiviteter prioriteras i förhållande till tillgängliga resurser. Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver enbart Kemikalieinspektionens operativa tillsynsarbete och marknadskontroll. Tillsynsvägledning, tillsynsarbete inom EU samt återkoppling till regelutveckling berörs inte i denna plan.

Last published 6 September 2020