Tillsyn 1/13: Kemikalie­inspektionens åtals­anmälningar 1999–2011

Rapporten beskriver hur Kemikalieinspektionens åtalsanmälningar behandlats i rättssystemet under åren 1999–2011.

Last published 6 September 2020