Tillsyn 8/12: Material i inomhusmiljön - Golv

Inspektionsprojektet material i inomhusmiljön (mimi) genomfördes 2012 av Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning. I projektet inspekterades 21 golvföretag. Vi lät analysera golven och letade efter tio olika sorters mjukgörare och fann tre ftalater; DINP fanns i 14 av golven, DIDP i 10, DEHP i fyra och mjukgöraren DINCH i två golvprover.

Last published 6 September 2020