EU-kommissionens förslag till kriterier för hormonstörande ämnen gäller även för biocider

Den 12 juli antog medlemsländernas behöriga myndigheter för biocider att samma förslag till vetenskapliga kriterier som röstades fram för att identifiera hormonstörande ämnen för växtskyddsmedel, även ska gälla för biocider.

Sverige har motsatt sig förslaget av samma skäl som för växtskyddsmedel. Anledningen till det är farhågor om att de föreslagna kriterierna inte kommer ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

EU-kommissionens beslut om kriterier för hormonstörande ämnen har dragit ut på tiden. Enligt biocidförordningen skulle kommissionen ha antagit kriterier senast 31 december 2013. Sverige stämde därför EU-kommissionen för passivitet i frågan och fick rätt i en dom från EU-domstolens tribunal.

Nästa steg är att Europeiska rådet och EU-parlamentet ska ta ställning till förslaget.

Tidigare artikel:
EU-länderna har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Läs mer om hormonstörande ämnen

Läs mer om arbetet med vägledning för identifiering av hormonstörande ämnen på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef, 08-519 41 222

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se