Brandfarligt badskum återkallas

Behållare med badskummet Crazy foaming soap

Badskummet Crazy foaming soap innehåller flera extremt brandfarliga ämnen och kan börja brinna vid användning. Kemikalieinspektionen har därför beslutat att produkten måste sluta säljas och återkallas.

– Om man till exempel har tända ljus i badrummet och barn samtidigt leker med badskummet kan det lättantändliga skummet fatta eld och orsaka brännskador på barnen, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Crazy foaming soap av märket Kids stuff är ett badskum som marknadsförs till barn. Det innehåller de extremt brandfarliga ämnena butan, isobutan och propan och är därför lättantändligt. Kemikalieinspektionen bedömer att Crazy foaming soap utgör en allvarlig risk för barn eftersom normal användning skulle kunna leda till brännskador.
Det har förekommit olyckor med produkten. I Estland fattade skummet eld när ett barn lekte med det, vilket ledde till att barnet fick allvarliga skador. Crazy foaming soap slutade senare att säljas på den estniska marknaden.

Eftersom Crazy foaming soap marknadsförs till barn och är tänkt att leka med omfattas det av lagen om leksakers säkerhet. En leksak får inte innebära risk för hälsan när den används. Leksaker får inte heller utgöra eldfarliga inslag i barnets omgivning. Eftersom Crazy foaming soap inte uppfyller dessa krav har Kemikalieinspektionen beslutat att leverantörer och återförsäljare måste sluta sälja badskummet, samt att återkalla det från konsumenter.

Konsumenter som har produkten bör lämna tillbaka den till återförsäljare, alternativt slänga den som farligt avfall på återvinningscentralen.

Länkar
Information till företag från Konsumentverket om att återkalla produkter Länk till annan webbplats.