Kemikalieinspektionen stoppar ogräsmedel: Risk för misstänkt cancerframkallande ämne i grundvattnet

Växtskyddsmedlet Kerb Flo 400 som används mot bland annat ogräs i frilandsodlingar och skogsplanteringar kommer inte få ett förnyat godkännande för användning i Sverige. Skälet är att användning av produkten riskerar att leda till att misstänkt cancerframkallande ämnen hamnar i grundvattnet.

Växtskyddsmedlet Kerb Flo 400 som används mot bland annat ogräs i frilandsodlingar och skogsplanteringar kommer inte få ett förnyat godkännande för användning i Sverige. Skälet är att användning av produkten riskerar att leda till att misstänkt cancerframkallande ämnen hamnar i grundvattnet.
– Ansökan har inte godkänts eftersom det finns risk för att användning av produkten leder till att metaboliter, som misstänks vara cancerframkallande, hamnar i grundvattnet, säger Sara Furuhagen, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen.

Ska lämnas in inom tre månader

Eftersom användning av växtskyddsmedlet innebär en oacceptabel risk träder ett försäljningsförbud i kraft redan idag den 31 mars 2023. Användare har sedan tre månader på sig att lämna den Kerb Flo 400 de har hemma eller på lager till godkänd avfallshanterare.

I Sverige har produkten varit godkänd att användas mot bland annat ogräs i frilandsodlingar av höstraps, höstrybs, äpple, päron, plommon, körsbär, energiskog, skogsplanteringar, sallat, prydnadsväxter, läplanteringar och plantskolor.

Företaget som har ansvar

Det verksamma ämnet i Kerb Flo 400 är propyzamid. Kemikalieinspektionens nya prövning kommer efter att den nya utvärderingen av propyzamid på EU-nivå visat att propyzamids metaboliter är misstänkt cancerframkallande.

Det är företaget som vill sätta ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden som har ansvar att visa att det inte medför oacceptabla risker. Kemikalieinspektionen bedömer att företaget bakom Kerb Flo 400 inte har gjort det.

Kemikalieinspektionens beslut går att överklaga inom tre veckor.