Växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor

Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Galera. Medlet får strängare användningsvillkor eftersom det innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Syftet är att minska risken för att känsliga grödor skadas.

Klopyralid är ett pyralidämne som används i lantbruket för att bekämpa ogräs. Under de senaste åren har framför allt fritidsodlare rapporterat om växtskador orsakade av pyralidrester i gödsel och växtrester från lantbruket.

När EU-kommissionen senast förnyade godkännandet av det verksamma ämnet klopyralid uppmanades medlemsländerna som godkänner växtskyddsmedelsprodukter att ta särskild hänsyn till problematiken med pyralidrester i gödsel och växtrester. När Kemikalieinspektionen nu beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Galera blir villkoren för användning strängare eftersom produkten innehåller klopyralid.

Villkoren gäller för den som använder växtskyddsmedlet Galera. De innebär att växtmaterial från en gröda som behandlats med Galera inte får transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion, och att den som har behandlat grödan inte får använda växtmaterial från grödan i växthus, i svampproduktion eller som täckmaterial för växter.

Utöver det får omsådd med stråsäd, raps, rybs, gräs, sockerbetor och majs ske tidigast 30 dagar efter behandling och odling av potatis, tomater, morötter andra flockblommiga växter, baljväxter, sallat och kål tidigast 12 månader efter behandling.

Det går inte att ta bort risken för att känsliga grödor kan skadas av pyralider men med de nya villkoren minskar vi den risken, säger Agneta Westerberg, avdelningschef för avdelningen tillstånd och upplysning på Kemikalieinspektionen.

Länk till beslutet Galera , 147.7 kB.

Bilaga villkor Galera , 110.4 kB.

Bilaga villkor för användning Galera , 85.6 kB.

För pyraliderna pikloram och aminopyralid finns i dagsläget inga specifika EU-rekommendationer om att medlemsländerna ska ta extra hänsyn till risken för skador på känsliga grödor. Förnyad utvärdering på EU-nivå pågår för de här ämnena.

Läs mer om pyralider Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se