Förslag: Privatpersoner måste ha tillstånd för att använda frätande propplösare

Antalet olyckor med frätande propplösare har ökat under de senare åren samtidigt som det finns fullgoda alternativ. Nu föreslår Kemikalieinspektionen att det ska krävas ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen för de privatpersoner som vill fortsätta använda produkterna.

Propplösare används för att rensa avlopp från fett, hår, tvål och matrester. Många propplösare på den svenska marknaden innehåller natrium- och kaliumhydroxid och är frätande. Ett undantag i den svenska lagstiftningen har gjort att privatpersoner hittills inte behövt tillstånd för att använda produkterna trots att många andra frätande produkter kräver tillstånd.

- Vårt förslag innebär att privatpersoner måste ha tillstånd för att använda frätande propplösare. Antalet olyckor ökar, skadorna uppstår snabbt och vissa får bestående skador. Det finns bra alternativ till de här frätande produkterna, säger Mona Blomdin Persson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Enligt förslaget så kommer handlare som säljer frätande propplösare till konsumenter bli skyldiga att kontrollera att köparna har tillstånd och dokumentera köpet.

Kemikalieinspektionens förslag kommer nu att skickas ut på remiss. Beslut väntas tas under 2023 och regeländringen föreslås börja gälla sex månader efter beslut.

Läs remissen

PM Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017-7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Korta fakta om olyckor med propplösare

  • År 2021 fick Giftinformationscentralen in 405 samtal som rörde incidenter med frätande propplösare, vilket är mer än en fördubbling sedan 2004.
  • I ungefär hälften av fallen 2021 så rekommenderade Giftinformationscentralen sjukvård eller så befann sig patienten redan på sjukhus.
  • Skadorna uppkommer oftast i mun, matstrupe, ögon, andningsvägar och på huden och i vissa fall blir skadorna bestående.

Så förebygger du stopp och hanterar stopp utan att använda frätande propplösare

  • Torka ur stekpannor med papper
  • Använd en hårfälla till golvbrunnen
  • Spola avloppen med hett vatten regelbundet
  • Använd biologiska medel som förebygger stopp i avloppet
  • Ta isär rör och gör rent vattenlås
  • Använd mekaniska alternativ som vaskrensare eller rensvajer
  • Ring fastighetsförvaltare, rörmokare eller spolbil om du får ett svårare stopp i avloppet.

För mer information, kontakta gärna

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen