Debattartikel: Kommuner och lokala företag kan göra mer för att minska PFAS-utsläpp

Resterna av PFAS som har hittats i Storsjön och Indalsälven är antagligen resultaten av gamla utsläpp av brandsläckning. Det är viktigt att de undersöks närmare och hanteras. Men strömmen av PFAS ut i miljön sinar inte. PFAS finns i allt från textiler till papperskartonger och här kan kommuner, regioner och företag ta en större roll för att minska morgondagens miljöproblem, skriver Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Samtidigt som Östersunds kommun och länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland fortsätter att undersöka förekomsten av PFAS så faller snart domen i Uppsala om ansvaret för att kommunens dricksvatten förorenats av PFAS. En liknande rättegång ägde rum i Ronneby i våras och i Ängelholm försöker kommunen få bukt med utsläpp till grundvattnet från en flygflottilj.

PFAS är överallt. Tyvärr.

PFAS eller högfluorerade ämnen är en grupp syntetiskt framställda ”evighetskemikalier”. De bryts inte ned i naturen och är rörliga i mark vilket innebär att de sprids snabbt och långt. PFAS används i till exempel allväderskläder, kosmetika, stekpannor och brandskum. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Vissa av ämnena kopplas till skadliga hälsoeffekter som allt från olika cancerformer till påverkan på immunförsvaret, kolesterolhalter och påverkan på födelsevikten hos nyfödda. Livsmedelsverket har satt en så kallad åtgärdsgräns för ämnena i dricksvatten. Under de senaste åren har man upptäckt att gränsvärdena överskridits på allt fler håll, i både privata och kommunala brunnar.

De här lokala PFAS-problemen beror på gamla skulder och såna behöver göras upp. Samtidigt får vi inte tappa bort att utsläpp av PFAS sker hela tiden, överallt och bidrar till det PFAS-berg vi har skapat i miljön. Kemikalieinspektionen arbetar för att förbjuda all användning av PFAS som inte är nödvändig för samhället. Tillsammans med fyra andra länder håller vi på att ta fram det omfattande underlag som krävs för ett begränsningsförslag till EU-kommissionen. Det innebär att det kommer att ta flera år innan PFAS kan vara förbjudet i EU. Men det finns mycket som lokala och regionala beslutsfattare och näringslivet kan göra redan nu för att fasa ut ämnena och minska miljöproblemen som PFAS kan orsaka.

Kommuner, länsstyrelser och lokala bolag kan ställa höga kemikaliekrav på såväl nyproducerade som återvunna material. Här är upphandling ett jätteviktigt instrument som både offentliga och privata aktörer kan använda sig av. Det finns ofta alternativ och många svenska företag arbetar redan frivilligt med utfasning av farliga ämnen. Kemikalieinspektionens webbaserade PRIO-guide är ett av flera verktyg som kan hjälpa företag och offentliga aktörer att hitta alternativ.

Om vi agerar både lokalt och globalt så kan vi tillsammans minska morgondagens möjliga PFAS-risker för människors hälsa och vår gemensamma miljö.

Per Ängquist
generaldirektör, Kemikalieinspektionen

Debattartikeln är publicerad på Östersunds-Postens webbplats den 12 oktober 2021.

Länk till debattartikel på Östersunds-Posten webbplats. Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se