EU-kommissionen planerar för digital och enklare kemikaliemärkning

EU-kommissionen har publicerat en färdplan som syftar till att förenkla och digitalisera märkningskrav av kemikalier. För kemiska produkter är märkningen av förpackningen en central fråga då produktens säkerhetsdatablad sällan når slutanvändare.

Färdplanen innebär EU-kommissionens första analys av möjliga åtgärder, lösningar, politiska mål och konsekvenser av kemikaliemärkning. Den gäller för märkning av kemikalier enligt CLP, Detergentförordningen och märkning av gödselmedel. Färdplanen är öppen för kommentarer fram till den 20 september och kommissionen kommer att ta hänsyn till inkomna synpunkter när man arbetar vidare med förslagen.

Målet med initiativet är att förbättra kommunikationen kring kemikaliemärkning och där färdplanen ska stödja EU-kommissionens mål med ökad digitalisering och strategier för att skapa hållbarhet på vägen mot en giftfri miljö och Industri.

Läs mer här:

Förenkling och digitalisering av märkningskrav för kemikalier Länk till annan webbplats.