Kemikalieinspektionen förlänger tillfälliga regler och ställningstagande om desinfektionsmedel

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har Kemikalieinspektionen beslutat att förlänga tillfälliga undantag för desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet om att inte kontrollera kravet om att finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.

Förlängt ställningstagande om tillhandahållande på marknaden av desinfektionsmedel

Sedan i mars 2020 gäller ett ställningstagande från Kemikalieinspektionen om tillhandahållande på marknaden av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på den så kallade artikel 95-listan i EU:s biocidförordning. Detta ställningstagande innebär att myndigheten inte kontrollerar efterlevnaden av kravet att finnas på artikel 95-listan.

Ställningstagandet förlängs till och med den 30 juni 2021 för tillhandahållande i första ledet och den 30 september 2021 för övriga led. Förlängningen för tillhandahållande i första ledet sammanfaller därmed med giltighetstiden för Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) i dess lydelse av den 14 december 2020.

Till exempel kan apotek eller butiker som har köpt in desinfektionsmedel före den 30 juni 2021, sälja dessa till och med 30 september 2021 utan att Kemikalieinspektionen kommer att kontrollera om tillverkare eller leverantörer finns på artikel 95-listan.

Syftet med ställningstagandet är att säkerställa tillgång till desinfektionsmedel i Sverige i den rådande situationen med smittspridning av covid-19.

Användning av desinfektionsmedel omfattas däremot inte av kraven i artikel 95 i EU:s biocidförordning.

Tidigare beslut om tidsbegränsade undantag från språkkrav

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om föreskrifter (KIFS 2020:7) som förlänger de tillfälliga reglerna gällande märkning och säkerhetsdatablad för desinfektionsmedel. Förlängningen träder i kraft den 31 december 2020 och gäller till och med den 15 mars 2021.

De tidsbegränsade föreskrifterna medger undantag från språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för vissa desinfektionsmedel. Undantaget gäller bland annat hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt. Undantaget gäller alltså inte medel som ska användas av privatpersoner. Istället för svenska accepteras nu även danska, engelska eller norska. Uppgifter om det verksamma ämnet, dess koncentration och produktens användningsområde måste dock fortfarande lämnas på svenska på något vis. Men uppgifterna behöver inte finnas på förpackningen, utan kan lämnas på ett separat informationsblad eller på annat sätt.

Bakgrund

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO). Den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten och WHO har rekommenderat användning av desinfektionsmedel för att förebygga och motverka smittspridning som ett komplement till allmän rengöring och handtvätt.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).

För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg.