Danskt initiativ samlar information om hormonstörande ämnen

Den danska myndigheten Miljöstyrelsen lanserar en ny webbsida, Endocrine Disruptor Lists, som listar hormonstörande ämnen och deras legala status. Bakom initiativet står flera europeiska länder, bland annat Sverige. Syftet med webbsidan är bland annat att öka kunskapen och transparensen EU:s arbete med hormonstörande ämnen.

På webbplatsen Endocrine Disruptor Lists Länk till annan webbplats. finns tre listor över hormonstörande ämnen och misstänkt hormonstörande ämnen:

  • Lista I: informerar om ämnen som är identifierade som hormonstörande inom EU.
  • Lista II: informerar om ämnen som utreds för hormonstörande egenskaper inom EU.
  • Lista III: listar ämnen som utreds av ett enskilt medlemsland och av detta medlemsland bedöms ha hormonstörande egenskaper.

Syftet med initiativet är dels att påskynda identifieringen och regleringen av hormonstörande ämnen inom Reach-förordningen, växtskyddsmedelsförordningen, biocidproduktförordningen och kosmetikaförordningen. Syftet är också att öka transparens och medvetenhet om det EU-arbete som pågår vad gäller hormonstörande ämnen.

Att ämnet finns på Lista III kan i vissa fall ändå innebära att man i slutändan kommer fram till att det inte är hormonstörande, och ämnet avförs då från listan. Om misstanken kvarstår kan ämnet eventuellt tas upp i EU-processen (Lista II) och kan då, om det enligt berörd lagstiftning befinns ha hormonstörande egenskaper, föras upp på Lista I. Det är endast det enskilda utredande medlemslandet som är ansvarigt för bedömningen av det ämne man lagt till på Lista III, och som svarar på frågor om bedömningen av ämnet.

Förutom Danmark och Sverige står även Belgien, Frankrike och Nederländerna bakom initiativet.

Mer information på Endocrine Disruptor Lists Länk till annan webbplats.

Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Hormonstörande ämnen kan finnas i till exempel plaster och bekämpningsmedel.

Läs mer om hormonstörande ämnen

För mer information, kontakta gärna:

Margareta Halin Lejonklou, toxikolog, 08-519 41 390
Gregory Moore, toxikolog, 08-519 41 384
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se