Kemikalieinspektionen utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom staten

Nyckeltalsinstitutet har utsett Kemikalieinspektionen till Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. Nyckeltalsinstitutet listar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa.

Resultatet baseras på statistik från 2019 och berör 600 000 medarbetares arbetsvillkor. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Kemikalieinspektionen fick högsta resultat inom sin bransch och inom kategorin Attraktiv arbetsgivarindex.

Nyckeltalsinstitutet är ett konsultföretag som har genomfört årliga mätningar och jämförelser av personalekonomiska nyckeltal sedan 1996. I årets undersökning jämfördes cirka 350 företag och organisationer, varav 31 var myndigheter.

Läs pressmeddelandet från Nyckeltalsinstitutet Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister).
För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg Länk till annan webbplats..