Var tionde granskad lädervara innehöll farliga ämnen över gränsvärdena

Kemikalieinspektionens granskning av 70 vanliga lädervaror som handskar, klockarmband och mobilskal visar att drygt var tionde innehöll förbjudna ämnen. Det gäller bland annat sexvärt krom som kan ge allergi, orsaka cancer och är farligt för miljön.

– Det är ett problem för både miljön och arbetsmiljön i tillverkningsländerna att läder garvas med krom. Rester av krom i lädret kan också innebära hälsorisker för de som använder lädervaror som kommer i kontakt med huden, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt undersöktes 70 lädervaror från totalt 20 företag. Fokus har varit att kontrollera om sexvärt krom förekommer i varorna. Kemikalieinspektionen sökte även efter andra förbjudna ämnen, bland annat bly.

I åtta av de granskade varorna – fem mobilskal, två par handskar och ett klockarmband – hittades förbjudna ämnen i halter över gränsvärdena. Sju av varorna innehöll för höga halter av sexvärt krom och otillåtna halter av bly hittades i två mobilskal.

Sexvärt krom kan orsaka allergi och är farligt för miljön. Det kan också ge upphov till cancer, främst om man andas in ämnet i samband med garvningen. Bly kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning, samt är akut giftigt i höga halter och miljöfarligt.

Efter Kemikalieinspektionens tillsyn är nu de varor som innehöll för höga halter av begränsade ämnen borta från den svenska marknaden.

Företagen behöver ställa tydliga kemikaliekrav

Ett sätt för företagen att undvika att sälja varor med sexvärt krom är att använda en garvningsmetod utan krom. Om krom ändå används vid garvningen går det att säkerställa att garvningen görs på rätt sätt, så att inte sexvärt krom uppkommer under tillverkningen eller i slutprodukten. Företagen kan också arbeta för ökad kemikaliesäkerhet genom att ställa krav på en bra arbetsmiljö för dem som tillverkar lädret.

– För att undvika sexvärt krom och andra farliga ämnen i läder är det viktigt att företagen ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer och gör stickprover på sina varor. Det är företagens ansvar att se till att deras varor är säkra att använda, säger Camilla Westlund.

Läs rapporten: Läder 2019 - Kontroll av sexvärt krom och andra farliga ämnen i varor av läder (PDF 1260 kB) , 1.3 MB.

Läs mer om kemikalier i lädervaror

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se