Vissa undantag från förbud mot kvicksilver förlängs

Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa undantag från förbudet mot kvicksilver med ytterligare tre år.

Sedan 2009 finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige. Några användningsområden är dock undantagna från förbudet. Kemikalieinspektionen har tidigare beviljat ett fåtal tidsbegränsade undantag för vissa analyskemikalier, instrument och utrustningar. Kemikalieinspektionen har nu gjort en översyn av de undantag som löper ut vid årsskiftet 2019–2020 och beslutat att förlänga dessa i ytterligare tre år.

Undantagen som förlängs till den 31 december 2022 är:

  • Kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet. Vissa internationella standardmetoder för analys inom läkemedelsområdet, som är bindande i Sverige, kräver att kvicksilverföreningar används.
  • Kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys. COD (Chemical Oxygen Demand) är en metod för att mäta hur mycket organiskt material som finns i avloppsvatten och slam. Det finns lagkrav på att en sådan mätning ska göras vid rening av avloppsvatten och det saknas ännu fullt fungerande alternativ till COD-analys utan användning av kvicksilver.
  • Kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik. Kvicksilver används fortfarande vid diagnostik av åtta ärftliga sjukdomar med samlingsnamnet porfyri. Nya analysmetoder utan kvicksilver håller på att utvecklas men det kan dröja upp till tre år innan användningen av kvicksilver kan fasas ut helt och hållet.

Läs mer:

Läs Kemikalieinspektionens ändringsföreskrift KIFS 2019:2 (PDF 218 kB) , 217.3 kB.

Läs PM om förlängningen av undantagen från kvicksilverförbudet (PDF 112 kB) , 111.5 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Johan Forsberg, jurist, 08-519 41 325