Fler grödor får användas som foder på grund av torkan

Sommarens torka har gjort att det bland annat råder foderbrist i Sverige. Kemikalieinspektionen har samarbetat med Jordbruksverket och Livsmedelsverket och i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) för att bidra till att lösa problemen på ett så bra sätt som möjligt.

I detta samarbete har myndigheterna undersökt möjligheterna att som foder använda grödor som har behandlats med växtskyddsmedel, men som vid behandlingen med växtskyddsmedlet inte var tänkta att användas som foder.

Framför allt rör det sig om halm från gräsfröodlingar men även klöverfröodlingar och otröskade gräsfröodlingar. Eftersom dessa odlingar i många fall har behandlats med växtskyddsmedel har frågan varit om det är möjligt att använda grödorna till foder för djur, med hänsyn till foder- och livsmedelssäkerhet.

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge ett utvidgat produktgodkännande för redan godkända växtskyddsmedel som får användas i gräsfrö- och klöverfröodlingar och som har haft villkor att grödan inte får användas till foder.

Växtskyddsmedel som inte har haft detta villkor behöver inte ett beslut om utvidgat godkännande för användning av halmen från behandlade gräsfrö- och klöverfröodlingar till foder.

Vi har idag godkänt att gräsfrö- och klöverfröodlingar som behandlats med växtskyddsmedlen Express 50 SX, Flurostar 200, Kerb Flo 400, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Folicur Xpert och Moddus Start får användas som foder.

Läs beslutet (PDF 187 kB) , 187 kB.

Beslutet är tidsbegränsat och kommer inte att återfinnas i bekämpningsmedelsregistret.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.