Kemikalieinspektionen arrangerade samtal om hållbarhet under Almedalsveckan

Hur kan användningen av kemikalier bli långsiktigt hållbar och vad behöver vi göra för att öka skyddet för hälsa och miljö? Det var temat för ett seminarium som Kemikalieinspektionen arrangerade under Almedalsveckan i Visby.

Spridningen av farliga kemikalier hotar den biologiska mångfalden, kan orsaka sjukdomar som cancer och riskerar att påverka människors förmåga att få barn. Samtidigt har människans användning av kemikalier bidragit till ökat välstånd och långt ifrån alla kemiska ämnen är farliga. Det var utgångspunkten för ett panelsamtal om kemikaliefrågans betydelse för ett hållbart samhälle som Kemikalieinspektionen arrangerade i Almedalen den 3 juli 2018.

Panelsamtalet var öppet för allmänheten och hade rubriken ”Koll på farliga kemikalier – en förutsättning för hållbarhet?”.

Samtalet leddes av journalisten Folke Rydén. Medverkande i panelen var:

  • Gudrun Bremle, centrumledare, Substitutionscentrum
  • Ann Christiansson, näringspolitisk expert – miljö och klimat, Svensk Handel
  • Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen
  • Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten
  • Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear AB
  • Christina Rudén, professor, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms Universitet

Mer information om panelsamtalet finns i Almedalsveckans program Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Malmström, pressansvarig, 08-519 41 338

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se