Kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har godkänts

En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens omarbetade förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel.

Kriterierna för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har arbetats om eftersom EU-parlamentet i oktober hade invändningar mot ett undantag för vissa ämnen. Nu har en majoritet av medlemsländerna sagt ja till vetenskapligt baserade kriterier där det tidigare föreslagna undantaget inte längre finns med.

Omröstningen bland medlemsstaterna genomfördes i går vid ett möte i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder. Sverige röstade nej till förslaget, främst på grund av farhågor för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö. I nästa steg ska Europeiska rådet och EU-parlamentet ta ställning till kriterierna.

EU-kommissionen har under hösten publicerat vetenskapliga kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna för biocider ska tillämpas från den 7 juni 2018.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har ett offentligt samråd om en teknisk vägledning för att genomföra kriterierna för både växtskyddsmedel och biocider. Samrådet pågår till och med den 31 januari 2018 Länk till annan webbplats.. Vägledningen ska underlätta för sökande och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen med hjälp av kriterierna.

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och påverka människors förmåga att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det även innebära ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Det kan ta lång tid från det att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på hälsan upptäcks.

Läs mer om hormonstörande ämnen

För mer information, kontakta gärna:

Runa Njålsson, handläggare, 08-519 41 336

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se