Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Kemikalieinspektionen deltar vid FN:s havskonferens

Kemikalieinspektionen deltar i nästa vecka vid FN:s havskonferens. Konferensen handlar om hur vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt och är tänkt att leda till överenskommelser och frivilliga åtaganden om hur målet ska nås.

Ett av FN:s hållbarhetsmål (nummer 14) handlar om haven. Ett delmål är att minska föroreningen av haven och en viktig del av det är att stoppa farliga ämnen från att komma ut i haven. Utsläpp av farliga ämnen i mark, vatten, luft och avlopp kan nå haven och orsaka skador på marina organismer, men också på människor som äter förorenad mat från havet.

- Det mest effektiva sättet att skydda haven från farliga kemiska ämnen är att angripa problemet vid källan genom förebyggande kemikaliekontroll, säger Helena Parkman som ska delta på konferensen från Kemikalieinspektionen. Eftersom haven är allas gemensamma ansvar så behöver alla länder se till att ha fungerande kemikaliekontroll i form av regelverk och tillsyn.

Havs- och vattenmyndigheten arrangerar ett seminarium där Kemikalieinspektionen och ett par andra svenska myndigheter är medarrangörer. Seminariet ska belysa vikten av en samordnad förvaltning från källa till hav för att nå målen i Agenda 2030. Talar gör bland andra Sveriges miljöminister Karolina Skog, Tysklands miljöminister Dr. Barbara Hendricks och Seychellernas miljöminister Didier Dogley.

Fakta

Havskonferensen är den första globala miljökonferensen som fokuserar på haven och den arrangeras på initiativ av Sverige och Fiji. Konferensen äger rum i New York 5-9 juni 2017.

Bland FN:s globala mål för hållbar utveckling är det mål nummer 14 som handlar om haven. Målet lyder: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Följ konferensen under hashtag #SaveOurOcean Länk till annan webbplats.på sociala medier.

Läs mer

Havskonferensens webbplats Länk till annan webbplats.

De globala hållbarhetsmålen, mål 14: Hav och marina resurser Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens webbsida om FN:s havskonferens Länk till annan webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens seminarium på konferensen Länk till annan webbplats.

Så bidrar arbetet för Giftfri miljö till FN:s hållbarhetsmål (PDF 785 kB) , 784.7 kB.