Kemikalieinspektionen utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Kemikalieinspektionen har utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i en undersökning från Nyckeltalsinstitutet. Kemikalieinspektionen delar förstaplatsen vid en jämförelse mellan 208 organisationer inom både privat och offentlig verksamhet.

– Kemikalieinspektionens kompetenta och engagerade medarbetare är den viktigaste resursen i vårt arbete för en giftfri miljö. Därför är det är glädjande och betydelsefullt att vi utses till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Goda arbetsvillkor är avgörande för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

I jämförelsen från Nyckeltalsinstitutet mäts tillsvidareanställningar, medianlön, lika karriärmöjligheter, tid för kompetensutveckling, övertid, kort- och långtidssjukfrånvaro, personalansvar och avgångar. I årets mätning får Kemikalieinspektionen högsta poäng på områdena lön, övertidsuttag och tid för kompetensutveckling. Sjukfrånvaron på myndigheten minskade 2016 jämfört med året innan.

Nyckeltalsinstitutet är ett konsultföretag som har genomfört årliga mätningar och jämförelser av personalekonomiska nyckeltal sedan 1996. De 208 företag och organisationer som medverkat i årets utvärdering har tillsammans cirka 695 000 medarbetare.

Pressmeddelande från Nyckeltalsinstitutet Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se