Svenskt stöd till kvinnors arbete för giftfritt jordbruk i Sydostasien

Kvinnor som arbetar i småskaligt jordbruk i utvecklingsländer riskerar att drabbas av den ökade användningen av bekämpningsmedel. Nu berättar 25 kvinnor från fem länder i Sydostasien om sitt arbete för ett jordbruk fritt från bekämpningsmedel.

Sedan 2007 leder Kemikalieinspektionen ett regionalt samarbete i Sydostasien tillsammans med Kambodja, Kina, Laos, Myanmar (Burma), Thailand och Vietnam. Det övergripande målet med programmet är att bidra till minskade risker med kemikalier för människors hälsa och miljön genom förbättrad kemikaliekontroll och hållbar jordbruksproduktion.

Samarbetsprogrammet finansieras av Sida och kallas ”För en giftfri miljö i Sydostasien”. En av målgrupperna är kvinnor som arbetar med småskaligt jordbruk. Kemikalieinspektionen bedriver arbetet i programmet i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och frivilligorganisationerna PAN Asia and the Pacific och The Field Alliance.

I dag, på Internationella kvinnodagen, lanserar de fyra samarbetsorganisationerna informationsbroschyren Stories from the field som innehåller 25 berättelser från kvinnor i Laos, Vietnam, Kambodja, Thailand och Kina. Syftet med broschyren är att informera och inspirera fler till ett säkrare och mer hållbart jordbruk. I broschyren berättar kvinnorna som medverkar i samarbetsprojektet om hur kunskap och alternativa metoder kan förbättra levnadsvillkoren. De lyfter också fram att det går att minska hälso- och miljörisker med bibehållen eller ökad inkomst.

Läs broschyren: Stories from the field (PDF 6480 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete i Sydostasien

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Rönngren, projektkoordinator, 08-519 41 316

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se