EU förbjuder miljöfarliga fluorbaserade ämnen

EU:s medlemsländer har kommit överens om att förbjuda flera miljöfarliga ämnen som är baserade på fluor. Förbudet träder i kraft om tre år och gäller ämnet PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA. Ämnena kan i dag finnas i bland annat impregnerade klädesplagg.

PFOA (perfluoroktansyra) är mycket svårt att bryta ner i naturen, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor. En begränsning av PFOA och andra fluorämnen som kan omvandlas till PFOA, har nu röstats igenom i EU:s Reach-kommitté. Sverige har stöttat förslaget om ett förbud. Begränsningen kommer att träda i kraft om tre år, men för vissa användningsområden kommer det att bli en längre övergångsperiod.

PFOA tillhör gruppen högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas. Dessa ämnen kan finnas i exempelvis impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara, och många av dem är även rörliga i miljön och vattenlösliga. Ämnena används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor.

– Det är önskvärt att sluta använda högfluorerade ämnen eftersom de kan orsaka problem under väldigt lång tid om de kommer ut i miljön, säger Alicja Andersson, handläggare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen arbetar med ett åtgärdsprogram för att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen.

Läs mer om högfluorerade ämnen

Guide om högfluorerade ämnen

Läs mer om åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen

För mer information, kontakta gärna:

Alicja Andersson, handläggare, 08-519 41 261

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se