Fyra av fem företag ger inte rätt information om faror med båtvårdsprodukter

Många företag som säljer båtvårdsprodukter ger inte kunderna rätt information om miljö- och hälsofaror med produkterna. Vid Kemikalieinspektionens granskning hittades brister hos fyra av fem företag.

– Det är viktigt att alla som använder båtvårdsprodukter har tillgång till rätt information om farorna med produkterna. Rätt märkning är en förutsättning för att användarna ska kunna skydda sig själva och miljön mot skadliga kemikalier. Användarna får då även möjlighet att välja de minst hälso- och miljöfarliga produkterna, säger Conny Lerjevik, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under våren 2016 har Kemikalieinspektionen genomfört ett tillsynsprojekt av 29 företag som importerar eller tillverkar båtvårdsprodukter och säljer dem i Sverige. Bland företagens produkter finns till exempel impregneringsmedel, rengöringsmedel och lacker, medan båtbottenfärger inte har ingått i detta tillsynsprojekt.

Brister i produktinformationen, det vill säga i säkerhetsdatablad och märkning, hittades hos 23 av företagen, vilket motsvarar 79 procent. Hos 14 av företagen har Kemikalieinspektionen bedömt bristerna som omfattande, medan nio företag hade mindre brister. Hos sex av företagen upptäcktes inga brister i produktinformationen.

Vid inspektionerna kontrollerade Kemikalieinspektionen hur företagens rutiner såg ut, och gjorde stickprovskontroller av företagens produktinformation. Myndigheten kontrollerade även i förekommande fall om förpackningarna hade barnskyddande förslutningar, samt om företagen anmält sina produkter till Kemikalieinspektionens produktregister.

Kemikalieinspektionen har krävt att de företag som hade brister i sin information ska rätta till detta. Myndigheten har också anmält fem av företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott. Två företag har anmälts för att tillhandahållit farliga kemiska produkter utan förpackningsmärkning, och tre företag har anmälts för att de inte har rapporterat till Kemikalieinspektionens produktregister.

– Syftet med vår tillsyn är att öka kunskaperna om kemikalielagstiftningen hos leverantörerna för att minska riskerna för hälsa och miljö. Vid inspektionerna informerar vi om lagstiftningen och om företagens ansvar, säger Conny Lerjevik.

För mer information, kontakta gärna:

Conny Lerjevik, inspektör, 08-519 41 143, 076-504 11 43

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se