Ökad kunskap behövs om allergiframkallande ämnen i färg

Det behövs ökade kunskaper bland yrkesmålare om att vattenbaserade färger kan innehålla allergiframkallande ämnen. Den slutsatsen drar Kemikalieinspektionen efter att ha kontrollerat storsäljande inomhusfärger. Tillsynsprojektet har genomförts efter rapporter om att fler yrkesmålare drabbas av allergier.

– Färgerna som vi kontrollerat innehåller allergiframkallande ämnen, men de flesta av förpackningarna är rätt märkta enligt lagstiftningen. För att minska risken för allergier är det viktigt att yrkesmålare får kunskap om problemet så att de använder rätt skyddsutrustning, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Forskning har visat att hudallergier bland yrkesmålare har ökat kraftigt sedan många färger baserade på lösningsmedel bytts ut mot vattenbaserade färger. Skälet är att de vattenbaserade färgerna kan innehålla allergiframkallande konserveringsmedel, isothiazolinoner. En forskningsstudie från 2014 har också visat på brister i produktinformationen om att färgerna innehåller de allergiframkallande ämnena.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat innehållet och märkningen av 15 färger och bindemedel från sju olika företag. De analyserade produkterna är avsedda för väggar, tak eller våtrum och tillhör företagens storsäljare. Kontrollen visar att alla utom en av färgerna som ingått i tillsynsprojektet var rätt klassificerade och märkta enligt EU:s CLP-förordning som trädde i kraft 2015. För alla utom tre av produkterna har de uppmätta halterna av de allergiframkallande ämnena stämt väl överens med de halter som företagen uppgett att färgerna innehåller.

– Märkningsreglerna har förändrats något i och med övergången till CLP-förordningen. Det är troligen förklaringen till att resultaten i vårt tillsynsprojekt skiljer sig mot forskningsresultaten från 2014, säger Jörgen Rosberg.

Några av de färgförpackningar som Kemikalieinspektionen kontrollerat har även varit försedda med Astma- och Allergiförbundets märkning Svalan, trots att färgerna innehåller kraftigt allergiframkallande ämnen. Skälet är att märkningen inte gäller allergirisken för den som använder färgen, utan för personer som vistas i ett rum två veckor efter att det målats. Kemikalieinspektionen vill uppmärksamma både yrkesmålare och konsumenter på att vattenbaserade färger med Svalan-märkningen kan innehålla allergiframkallande isothiazolinoner. Analysresultaten i tillsynsprojektet visar inte att Svalan-märkta färger skulle ha lägre halter av ämnena jämfört med de övriga undersökta färgerna.

– Våra analyser visar att Svalan-märkningen inte innebär att en färg är fri från allergiframkallande ämnen. Därför är det viktigt att målarna använder skyddshandskar även om färgen är märkt med Svalan, säger Jörgen Rosberg.

Läs Kemikalieinspektionens tillsynsrapport (PDF 96 kB) , 95.5 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Jörgen Rosberg, inspektör, 08-519 41 263

Henrik Hedlund, inspektör, 08-519 41 344

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se