Rapport 6/06: Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige

Under hösten 2005 och våren 2006 har ett projekt bedrivits på Kemikalieinspektionen i syfte att öka kunskapen om användningen av perfluorerade ämnen i olika produkter. Denna sammanställning är en redovisning av projektet och ambitionen är att den kan utgöra ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med riskminskande åtgärder i olika fora.

Last published 6 September 2020