Rapport 2/06: Kemiska ämnen i båtbottenfärger

En undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004.

Last published 6 September 2020