The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 10 to February 28

Close message

Rapport 4/03: Bromerade flamskyddsmedel

Förutsättningar för ett nationellt förbud.

Last published 6 September 2020