The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

PM 2/16: Myndighetssamverkan nanomaterial 2015

Som ett led i arbetet med nanomaterial sammankallades för femte gången myndigheter, statliga aktörer och departement vars verksamheter är berörda av nanoteknik och nanomaterial till ett möte för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt diskussion. Föreläsarna har själva bidragit med sammanfattningar från sina presentationer.

Last published 6 September 2020