PM 4/16: Studie av några EU-länders arbete för att nå tidsfristerna för handläggning av ansökningar om växtskyddsmedel

Detta PM är en sammanfattning av en studie om hur åtta EU-länderna arbetar för att nå de harmoniserade tidsfristerna för handläggning av ansökningar om växtskyddsmedel.

Last published 6 September 2020