PM 5/13: Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

Last published 6 September 2020