PM 5/13: Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020