Tillsyn 1/06: Kemikalier i leksaker

Rapport från ett inspektionsprojekt 2005.

Rapporten är en sammanställning av de analyser som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har låtit utföra under 2019.

En engelsk version av rapporten har publicerats av Konsumentverket External link..

Last published 6 September 2020