Sverige bakom lagförslag som ska stoppa PFAS-användningen inom EU

Tillsammans med myndigheter i fyra andra länder har Kemikalieinspektionen idag lämnat ett omfattande förslag till EU om att begränsa användningen av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.

- PFAS är vår tids värstingkemikalier, säger Per Ängqvist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen. De är evighetskemikalier som används i hela samhället, alla människor har det i sina kroppar och vi måste stoppa användningen nu för att förhindra fler problem i framtiden.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som används brett i samhället, inte bryts ned i naturen och kan leda till hälsoproblem. Det finns mer än 10 000 PFAS-ämnen identifierade och nya varianter kan lätt framställas. Några av dom är begränsade sedan flera år och vid årsskiftet infördes nya EU- gränser för hur höga nivåer det får finnas av vissa PFAS-ämnen i dricksvatten och livsmedel.

Men de begränsningar som har gjorts hittills räcker inte enligt de fem europeiska myndigheterna eftersom PFAS sprids till människor och miljö genom en mängd olika sätt. Därför vill myndigheterna i stället hindra PFAS från att över huvud taget komma ut på marknaden och sen spridas till människor och miljö.

Förslaget har nu lämnats till Echa och kommer bli offentligt i sin helhet den 7 februari.

Sverige var ett av de första länderna i världen att uppmärksamma problemen med användningen av PFAS. Kemikalieinspektionen har arbetat med frågan sedan början av 2000-talet och drev arbetet som ledde till att PFOS, en av de farligaste PFAS-ämnena, förbjöds internationellt.